Управлінський облік

Організація управлінського обліку

Організація бухгалтерського управлінського обліку не є обов'язковою (на відміну від організації фінансової, наприклад) і є внутрішньою справою кожного конкретного підприємства. Однак саме управлінський облік в умовах сучасної ринкової економіки дозволяє керівникам компанії приймати вірні управлінські рішення і вести фірму до процвітання і стабільності.

Одна з головних задач управлінського обліку - це доведення до керівних ланок інформації про всі ресурси підприємства. Налагоджена система управлінського обліку дозволяє максимально швидко досягати поставлених перед компанією цілей і робити це з мінімальними ресурсними витратами.

Багато в чому ефективність управлінського обліку залежить від тієї методики, яка буде обрана для його ведення. Як правило, методів дуже багато і вони досить різноманітні, тому не можна сказати, що є якась загальна схема, застосовна до кожного підприємства.

Принципи управлінського обліку:

Як і кожен процес, управлінський облік базується на кількох принципах, які розкривають його суть і допомагають в його організації:

  • Відособленість. Для ефективного управлінського обліку треба не тільки розглядати підприємство окремо від інших, але і ділити саме підприємство на відділи і аналізувати роботу кожного.
  • Безперервність. Управлінський облік, точно так же, як і облік бухгалтерський, повинен проводитися постійно.
  • Конфіденційність. Інформація, яку надає управлінський облік, суворо конфіденційна, так як вона допомагає визначити позицію компанії і намітити її стратегію. Тому цей облік варто довіряти тільки перевіреним професіоналам.
  • Своєчасність. Інформація повинна доходити до керівних осіб тоді, коли вона буде корисною.
  • Зрозумілість. Інформація, відображена в документі, повинна бути зрозуміла тим, кому цей документ призначається.
  • Порівнянність. Звіти за різні періоди повинні складатися за однією формою для того, щоб інформацію можна було легко порівняти.
  • Економічність. Управлінський облік тільки тоді визнається ефективним, коли витрати на його підтримку значно менше вигод, які він надає.

Компанія «ЛІДЕР» візьме на себе організацію бухгалтерського управлінського обліку на Вашому підприємстві.